Hensigtserklæring for RolePlay²™ Community

1. Opfør dig ordentligt, hold en god tone.

2. Lav realistisk RP, “du har kun et liv”.

3. Alt “OOC” er noget der foregår på DISCORD.

4. Er du i tvivl om hvad man kan og må i byen, så RP dig til det!

5. Lad være med at lave RP hvor du er i tvivl om det tilladt, hvis du laver noget der ødelægger andres RP oplevelse, så kan du blive straffet for det.

6. Ingen tolerancer over for bugabuse eller anden form for snyd (3.parts programmer)

7. Vi forventer alle der bliver whitelisted har et fornuftigt RP niveau, dermed behøver vi ikke udpenslede regler, da alle er her for at lave det gode RP med hinanden.

8. Staffs vurderinger vil altid stå ved magt i en admin case, du har lov til, at være uenig men vi er her for at få sat RP i gang, ikke sidde i supportsager. Skulle du derimod være dybt uenig i din sag, er velkommen til at uddybe din mening i en support ticket.

Log in with your credentials

Forgot your details?